Kopfbereich

Tетмодис


  • Информация на експертно ниво за регистрирани ползватели.
    Общодостъпно съдържание. За информация на експертно ниво е необходима регистрация.
    Кратка информация
  • Информация на експертно ниво за регистрирани ползватели.
    Общодостъпно съдържание. За информация на експертно ниво е необходима регистрация.
    Подробна информация

Тетмодис (Тетрабеназин) се използва като симптоматична терапия при лечение на хиперкинетични двигателни нарушения при болестта на Хънтингтън. Тетрабеназинът се използва и при други показания, като например тардивна дискинезия, тикове и дистония.