Kopfbereich

Сътрудничество


Дори ако определно заболяване е много разпространено, разработването на безопасни и ефективни лекарства е свързано със значителни разходи. Така компаниите, които оперират в като цяло по-тесния сектор на лекарствата сираци, трябва да разчитат на сътрудничество и стратегически съюзи с надеждни партньори.

AOP Orphan раполага със световна мрежа от ефективни съюзи, на които разчита за научните изследвания, производството и дистрибуцията.

Activartis
PharmaEssentia