Kopfbereich

Вие сте тук:

Как AOP Orphan осъществява своите научни изследвания и развитие?


От идея до лекарството

В сферата на медицинските изследвания, AOP Orphan се занимава с проекти на най-различни етапи на развитие: от ранни клинични изпитвания (фаза І) и мултинационални проучвания за регистрация, които покриват всички пациенти в Европа (фаза III), до клинични проучвания, които се провеждат с регистрирано лекарство с цел оптимизиране на прилагането или одобряване на употребата на медикамента при нови групи пациенти.

Световна мрежа

AOP Orphan не притежава никакви лаборатории, производствени съоръжения или клиники. Вместо това, компанията разчита на световна мрежа от доставчици на професионални услуги за изпълнение на своите изследователски проекти. AOP Orphan е собственик на патента за активна фармацевтична съставка, която в момента се проучва в изследователски проекти, финансирани от компанията, с цел да получи насоки и концепции, които след това да прехвърли на трети компании.

Силно мотивиран екип от експерти

Изследователският екип на AOP Orphan обхваща всички основни аспекти на един изследователски проект: от предклиничните изследвания до токсикологията, фармацевтичната разработка, клиничната разработка, регулаторните въпроси, управлението на качеството, лекарствената безопасност и управлението на проекти. Експерти в рамките на всяка една от тези специфични области работят в тясно сътрудничество като ръководители на проекти, а също така и с външни доставчици на услуги и партньори в осъществяването на амбициозни проекти за развитие.