Kopfbereich

Вие сте тук:

Научноизследователска дейност & развитие


AOP Orphan e фармацевтична компания с изследователска насоченост и инвестира голям дял от годишния си оборот в научни изследвания и разработване на нови лекарства. AOP Orphan се фокусира предимно върху рядко срещащите се заболявания, наричани още редки болести. Европейският съюз посочва, че едно заболяване може да се класифицира като рядко, когато не повече от 5 на 10 хиляди души са засегнати от него.

Като напълно интегрирана фармацевтична компания, сферите на дейност на AOP Orphan обхващат: научни изследвания, разработване, производство, маркетинг и дистрибуция на лекарства.

Как AOP Orphan осъществява своите научни изследвания и развитие?

Вътрешният научноизследователски екип на AOP Orphan обхваща всички основни аспекти на развитието на продукта, включително предклиничните изследвания, токсикологията, фармацевтичната разработка, клиничната програма, регулаторните аспекти, управлението на качеството, лекарствената безопасност и управлението на проекти.

продължете към Как AOP Orphan осъществява своите научни изследвания и се развива?

Етапи на развитие

Преди едно лекарство да се пусне в продажба, то трябва да бъде изпитано в клинични проучвания за поносимост, безопасност и ефикасност. Тези изпитвания се провеждат по много стриктни международно прети правила и се извършват по определени процедури.

продължете към Етапи на развитие

Научноизследователски области

AOP Orphan активно участва в редица научноизследователски проекти, насочени към редките заболявания.

продължете към Научноизследователски области

Настоящи проучвания

Настоящата цел на научноизследователските дейности са миелопролиферативните и сърдечносъдовите заболявания.

продължете към Настоящи проучвания

Споразумения за сътрудничество

AOP Orphan разполага с глобална мрежа от споразумения за сътрудничество, които в еднаква степен обхващат областите на научните изследвания, производството и дистрибуцията.

продължете към Споразумения за сътрудничество