Kopfbereich

мета навигация

Logo


Hauptinhalt

Пионер в редките заболявания

AOP Orphan беше една от първите компании, които навлизат в сектора на редките заболявания в Европа, и до днес продължава да бъде пионер в областта на редките болести. Като специалист по редки болести, AOP Orphan изследва, разработва, произвежда и разпространява иновативни решения в следните терапевтични области: хематология и онкология, кардиология и пулмология, неврология и психиатрия, и метаболитни заболявания. Днес AOP Orphan е активна и в международен мащаб, с дял на експорта около 70%, и е водеща компания в нейната конкретна област.

News

An interview with Dr Rudolf Widmann, CEO and Dr Christoph Klade, CSO about the current status of Vienna, Austria as a Research & Development base, its specifics,...